1990′lı yılların başında Almanya’dan otistik çocukların yunus terapisine Florida’ya gitmek için iki-üç sene beklemek zorunda kaldıklarını öğrendiğimde, otistik çocuklar neden bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalsınlar, yunus terapisi Antalya’da da yapılabilir diye düşündüm. Projeyi gerçekleştirebilmek için araştırma ve temaslara başladım. Yaklaşık on yıl süren bir çabanın sonunda yunus terapisine Antalya Ruhbilim Okulu’nun sunduğu bir etkinlik olarak 2001 yazında başladım. Antalya Ruhbilim Okulu’nun yunus terapisi programına sadece otistik çocuk aileleri değil, ender rastlanan genetik sendromları olan çocukların ve serebral palsili çocukların aileleri de ilgi gösterdiler. Ağır ruhsal travmalar yaşamış çocuklar da çeşitli kuruluşlar vasıtasıyla bu programdan yararlanmak için Antalya’ya gelmeye başladı. Zihinsel, bedensel ve ruhsal engel yaratan geniş bir hastalık yelpazesi ile çalışmalarımızı başarıyla sürdürmekteyiz. Yüz güldürücü gelişmeler gerek Türkiye’de gerek dünyada yunus terapisinin tanınmasına ve bizi örnek alan birçok yeni kuruluşun ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Yunus terapi çalışması on gün sürmektedir. Çocuk her gün yarım saat yunusla yakın temas halinde yüzdürülmekte, daha sonra da yunus gösterisini izlemektedir. Resim yapan, şarkı söyleyen, top oynayan, çember çeviren, takla atan, hızlı yüzen bu güçlü ve kocaman varlıkla yüzebiliyorsam kim bilir daha neler yapabilirim duygusu çocuğu yeni beceriler geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye teşvik etmektedir. Yunustan çocuğa akan biyo enerji-yaşam enerjisi çocuğun dikkatini, farkındalığını, şefkat duygusunu, dış dünyaya ilgisini arttırmakta ve öğrenme süreçlerini iki ila on kat hızlandırmaktadır. On günlük çalışmanın ortaya çıkardığı bu olumlu etkilerden çocuk yaklaşık bir yıl yararlanmaktadır. Bu dönemde çocuklar aldıkları özel eğitim ve terapilerden çok daha fazla şey öğrenebilmektedir. Çocukla yunus arasında takdir ve hayranlık duygularının yoğun yaşandığı, tüm yargılardan arınmış bir ilişki oluşur. Bu ilişki çocuğa huzur ve mutluluk verir. Yapılan kontrollü çalışmalar yunuslarla yüzmenin depresyon giderici bir etki gösterdiğini kanıtlamıştır. Mutluluk maddesi denilen endorfinin arttığı, beyinde alfa dalgaları ile ilgili olumlu gelişmeler, T hücreleri denilen bağışıklık hücrelerinde ve immünglobulinlerde artış olduğu laboratuar çalışmaları ile anlaşılmıştır. Bazı araştırıcılar yunusların yaydığı ses ötesi dalgaların yara iyileştirici etkisi olduğunu göstermişlerdir.

Davranışçı psikoterapi ekolleri yunusla yüzmenin çocuk için büyük bir ödül olduğunu, çocuğa öğretilen bazı becerilerin pekişmesi için yunusla yüzmenin kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Yunus ile hasta arasındaki transferans/kontrtransferans [aktarım/karşıtaktarım) ilişkisinin psikoterapötik etkisi açısından değerlendirildiğinde yunus terapisi hem en ilginç hem de en etkili psikoterapi yöntemidir. Yirminci yüzyılın en önemli psikiyatristlerinden Dr.Carl Gustav Jung analitik tedavide arketipsel bir simgenin numinosumu ile yüzleşmenin iyileştirici etkisi olduğunu yaptığı çalışmalarda vurgulamıştı. Yunus sembolü zengin mitolojik anlam ve çağrışımlar içeren arketipsel bir simgedir. Hasta yunus terapisi sırasında bu sembolün numinosumu ile yüzleşmenin iyileştirici etkisini deneyimlemektedir.

Yunus terapisiyle gelişme kaçınılmazdır.

Dr. Murat KEMALOĞLU

 

Yunus terapisine gelen hastaların tanıları şunlardı:

Privat Dehidrogenaz Eksikliği
Velo Cardio-Facial Sendromu
8p+Sendromu
9p-Sendromu
Afazi
Angelman Sendromu
Anoksi
Ansefalit
Ansefalopati
Arginin Hastalığı
Asperger Sendromu
Crouzon Sendromu
Davranış Bozukluğu
Depresyon
Dikkat Eksikliği Aşırı Hareketlilik Bozukluğu
Diabetes Mellitus
Disfazi
Disleksi
Dizartri
Down Sendromu
Epilepsi

Epidermolysis bullosa
Fobi
Friedreich Ataksisi

Fallot Tetralojisi
Guille de la Tourette Sendromu
Halka Kromozom 22
Hemipleji
Hipoksi
Hipotoni
İşitme Kaybı
Inkotinentia Pigmenti
Juvenil Myoklonik Epilepsi

Kekemelik

Kedi Miyavlaması Sendromu
Krabbe Hastalığı Şizensefali

Landau-Kleffner Sendromu
Lissencephaly

Loeys-Dietz Sendromu

Şizofreni
Konuşma Gecikmesi
Korpus Kallosum Agenezisi
Kromozom bozukluğu
Kuadropleji
Mental motor Retardasyon
Mukopolisakkaridoz (MPS)
Myelodisplazi
Optik Atrofi
Otahara Sendromu
Otizm
Parapleji
Progresif Myoklonik epilepsi
Radyoulnar Sinostoz
Rett Sendromu
Reye Sendromu
Tay-Sachs Hastalığı
Tik
Travma sonrası Stres bozukluğu
Trizomi 22 Sendromu
Uyaran Yoksunluğu
West Sendromu
Williams Sendromu
Wolf Hirschorn Sendromu

Ve şu ülkelerden geldiler:

 • Almanya
 • Avusturya
 • Azerbeycan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Fransa
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İran
 • İsviçre
 • Kazakistan
 • Kıbrıs
 • Letonya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Özbekistan
 • Polonya
 • Romanya
 • Rusya
 • Slovakya
 • Türkiye
 • Ukrayna